טניס (חיצוני)

המגרשים החיצוניים שלנו אידיאליים למשחקים גדולים.

זמין ב-9 Parcs:

BELGIUM:

De Vossemeren Les Ardennes

FRANCE:

Le Lac d’Ailette Les Trois Forêts Les Hauts de Bruyères Le Bois aux Daims

GERMANY:

Park Bostalsee Park Allgäu

Netherlands:

Het Heijderbos
Call Now Button